Ana içeriğe atla
Sivriburun Harharyas

Sivriburun Harharyas

Isurus oxyrinchus
  • Akdeniz ölçeğinde kritik tehlike altında
    Akdeniz ölçeğinde kritik tehlike altında
Büyüklük: 450 cm’ye kadar

Görünüş: Vücudu uzunluğuna göre biraz incedir, burnu sipsivridir ki adını da bu özelliğinden alır; göğüs yüzgeçleri baş uzunluğundan daha kısadır; birinci sırt yüzgeci genişliğine göre çok yüksek bir üçgen şeklindedir; pektoral yüzgeçler baş uzunluğundan daha kısadır; kuyruk yüzgeci hilal şeklindedir; kuyruk sapı sağda ve solda genişleyerek birer “karina” oluşturmuştur. Sırt yüzeyi parlak mavimsi gridir; yanlara doğru daha açık tondadır ve karın yüzeyi beyazdır; özellikle küçük bireylerde burnun alt tarafında siyah benek vardır.

Yaşam Alanı: Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu’nun ılıman ve tropikal sularında yaygındır. Akdeniz ve Ege sularımızda rastlanmaktadır.

Tehditler: Kasti ve hedef dışı avcılık sivri burun harharyasın üzerinde başlıca tehdidi oluşturmaktadır.